DEĞERLERİMİZ

Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Bunlar, Fadamko’nun “çimentosudur”. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel değerlerimiz;

– Bütünlük ve Etik Davranış
– Tarafsızlık
– Tüm Bireylere Saygı
– Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.

Bu temel değerlerden ilk ikisi ise verdiğimiz gözetim hizmetlerinin odak noktasını teşkil eder.

– Yaptığı işlerde gözetim mesleğinin asgari standartlarına riayet etmek
– Etik kurallara uygun davranmak
– Verdiği hizmetlerin bütünlüğünü sağlamak

Müdürler ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her seviyeden çalışanlar, iş süreçlerinin ve gelecekteki başarılarının hayati bir parçası olarak uyum programına riayet ederler.

Bütünlük ve Etik

• İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
• Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
• Açık, anlaşılır ve usulüne uygun  düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.
• Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
• İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
• Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını
arttırmalarını sağlarız.
• Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.
Tarafsızlık ve Bağımsızlık 

• Profesyonel ve önyargısız hizmet sağlarız.
• Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız.

Tüm Bireylere Saygı

• Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
• Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
• Bireysel katkımız kabul ve değer görür, performansımızla ilgili sürekli, tam ve doğru geri bildirim alırız.
• Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem kârlılık hem de mâli güvenilirliği sağlamayı zorlaştırıyor. Bu risklerin farkında olunması Fadamko Alüminyum Metal için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyesinde yeni gereklilikler ve yeni faaliyet alanları yaratmaktadır.Fadamko Alüminyum Metal ve tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.